Alston enjamlary

Piwo we çakyr we içgi üçin hünärmen
Enjam şahadatnamasy

Enjam şahadatnamasy

Piwo, çakyr önümleri, içgi enjamlaryny öndürmek we eksport şahadatnamasy

1-nji bölüm:
Işewürlik ygtyýarnamasy: Şerap öndürýän enjamlar, piwo demlemek enjamlary, doldurgyç liniýasy we önümçilik we söwda kärhanalary üçin iş ygtyýarnamasy.Bu iş üçin kanunylygyň şahadatnamasy.

şahadatnama

2-nji bölüm: Hil kepilnamasy

Ajaýyp önümçilik we hil gözegçiligi bilen, Alston enjamlary ISO 9001 we CEewropa CE şahadatnamasyna eýe boldy.Şol bir wagtyň özünde, dolandyryş paneli UL of USA standarty we Kanada standartynyň CSA tarapyndan dizaýn edip bileris.

Ülňüler, önümleriniň we hyzmatlarynyň müşderiniň talaplaryna yzygiderli laýyk gelmegini we hiliniň yzygiderli ýokarlanmagyny üpjün etmek isleýän kompaniýalar we guramalar üçin ýol görkeziji we gurallar bilen üpjün edýär.