Alston enjamlary

Piwo we çakyr we içgi üçin hünärmen
Seminar

Seminar

“Jinan Alston Equipment Company” Hytaýda piwo demlemek enjamlaryny iň meşhur we iň ygtybarly üpjün edijileriň biridir, biz piwo demlemek ulgamy, çakyr öndürýän enjamlar we miwe öndürmek liniýasyny öz içine alýan ähli dem alyş prosesine üns berýäris.

“Jinan Alston Equipment Company” Hytaýda piwo demlemek enjamlaryny iň meşhur we iň ygtybarly üpjün edijileriň biridir, biz piwo demlemek ulgamy, çakyr öndürýän enjamlar we miwe öndürmek liniýasyny öz içine alýan ähli dem alyş prosesine üns berýäris.

Önümçilik zawody 8000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, dört ussahana, enjamlaşdyrylan argon gazy kebşirleýji maşyn, awtoulag ýuwujy maşyn, awtomatiki örtük, egirme maşyn, kebşirleýiş enjamlary we ş.m. Öz-özüňi goldaýan import we eksport hukugy bilen tassyklanan, ISO we CE şahadatnamasy, 10-dan gowrak inerener, inspektor we piwo müdiri hasaba alyndy.

"Esasy hökmünde hil" ýörelgesine esaslanyp, kärhana piwo enjamlaryny öndürmek tehnologiýasyna berk boýun egýär, içerde we daşary ýurtlarda müşderiler üçin amatly piwo enjamlaryny dizaýn edýär we öndürýär;enjam ussatlygynda ajaýyp, öndürijiligi ajaýyp we işlemek aňsat we ýokary hilli piwo demlemek üçin ilkinji saýlawdyr.Bizde birinji derejeli ylmy we tehnologiki işläp düzüjiler, birinji derejeli dem alyş tehnologiýasy, hünärmen önümçilik tehnikleri, ösen gaýtadan işleýän enjamlar, satuwdan soňky doly hyzmat we kepillik ulgamyny döretdik we ajaýyp enjam üpjünçiligi we hyzmat mümkinçiliklerine eýe.Birnäçe ýyllap önümçilik we işlemek bilen, kompaniýa aç-açan taslamalary hödürlemäge, bir gezeklik satyn almalary amala aşyrmaga we size dürli hyzmatlary hödürlemäge çalyşýar.

Her bir senetçi zawody görmäge hoş geldiňiz.