Alston enjamlary

Piwo we çakyr we içgi üçin hünärmen
Hil barlagy

Hil barlagy

qc hil ýa-da tekst bilen hil gözegçilik düşünjesi we häzirki zaman tekiz stili bolan topar adamlary - wektor şekili

Önümiň hilini barlamak
Biziň kompaniýamyz, ähli önümleriň müşderilere elýeterli bolmazlygyny üpjün etmek üçin çig maldan enjam iberilişine çenli ähli önümçilik prosesinde hil gözegçiligini amala aşyrýar.

1. Çig mal barlagy

HIL BARLAGY

2. Enjamlary öndürmek prosesini barlamak
Polishing synagy: kebşirleme çişligi 0,4-0,6um;passiw passiwligi 0.6-0.8um.

SYITYASAT BOLANMASY1
SYITYASAT BOLANMASY2

3. Basyşy kesgitlemek
Basyş 3Bar, basyş syzmazlygy üçin 24 sagat basyş saklaň.